บริการปะเปลี่ยนยางรถยนต์นอกสถานที่ เชียงใหม่

ปะยางรถยนต์นอกสถานที่ เชียงใหม่

รับปะยางรถยนต์นอกสถานที่ ในเชียงใหม่ ในพื้นทีใกล้เคียง นพรัตน์กู้ดไทร์ 10 กม.แรกฟรี สามารถติดสอบถามหรือขอรับบริการเช็คสภาพรถจากเราได้ไม่ว่าจะเป็น

1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
2. เปลี่ยน ปะ ยาง
3. ซ่อมรถ จั้มแบต เปลี่ยนแบต

ติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันเวลา

โทร : 053-116197 / 088-2591381

 

053-116-197