Shop

น้ำมันเครื่อง โททาล ควอทซ์ ดีเซล 7000 10W-30

ราคา 990 บาท

(ราคาโปรโมชั่น รวมไส้กรองน้ำมันเครื่อง) (ราคา 7 ลิตร)

Description
เกรดน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิล
ความหนืด10W-30
อายุการใช้งาน10,000 กม.
คุณสมบัติ– ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ
– ป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์
– รักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์และรักษาคุณภาพการหล่อลื่นตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย
– เหมาะสำหรับเครื่องยนต์คอมมอนเรลทุกชนิด
มาตรฐานน้ำมันAPI CI-4
ขนาด6 ลิตร, 1 ลิตร

 

053-116-197